Rady od babičky

Čas od času se odpadní potrubí zanese v každé domácnosti, není odpad, který se občas více nebo méně neucpe. Předejít ucpání odpadního potrubí je možné buď chemickými prostředky zakoupenými v obchodech nebo zaručenými radami našich babiček, které jsou kupodivu funkční dodnes. U odpadu, který se ucpává opakovaně, je naprostou nutností zjistit příčinu špatného odtoku, jinak vás čeká nefunkční domácnost.

Jak čistit odpady

Pravidelné čištění odpadu přispívá k zvýšení bezproblémového chodu odtoku odpadních vod do sběrné kanalizace. Ucpaný odpad totiž může životnost odpadního potrubí podstatně zkrátit. V případě, že ucpaný odpad je nad naše síly, jsou tady firmy, které se podobnými problémy zabývají a čištění odpadu provádějí mechanickými prostředky.