Pro zhorÅ¡ené dýchání pÅ™es noc se v nose hromadí hleny, Äasto zatékají do hltanu a dítÄ› je polyká, což může být příÄinou nechutenství. Hleny také mohou zatékat do dýchacích orgánů, což má za následek opakující se zánÄ›ty průduÅ¡ek a hrtanu. Zdá se vám, že tyto řádky jako by byly napsány přímo o vaší dceÅ™i Äi synovi? Pokud je to tak, je nejvyšší Äas navÅ¡tívit privátní ORL kliniku LENTE v Plzni, kde bude vaÅ¡e dítÄ› řádnÄ› vyÅ¡etÅ™eno a podle výsledků tohoto vyÅ¡etÅ™ení, vám bude navržen nejoptimálnÄ›jší léÄebný postup vÄetnÄ› odstranÄ›ní mandlí.

Od zvětšené nosní mandle až ke zhoršenému školnímu prospěchu

DítÄ› s adenoidní vegetací spí neklidnÄ›, nÄ›kdy i s pÅ™estávkami v dýchání – s takzvanými apnoickými pauzami (souÄást sleep apnoe syndrom), ráno se probouzí unavené, a to v důsledku nedostateÄného okysliÄování (hypoxie), pÅ™es den je ospalé a může mít horší prospÄ›ch ve Å¡kole. Ano, i tak banální situace jako je zvÄ›tÅ¡ená nosní madle, může zapříÄinit zhorÅ¡ení prospÄ›chu dítÄ›te ve Å¡kole. Náprava je pÅ™itom velmi jednoduchá. Pokud se obrátíte na naÅ¡i privátní ORL kliniku, jsme schopni provést prakticky ambulantní zákrok odstranÄ›ní nosní mandle plazmou. Jedná se o nejmodernÄ›jší a nejÅ¡etrnÄ›jší techniku odstranÄ›ní mandlí.