Je pochopitelné, že lidé necestují nikam proto, aby se tam jenom nezřízeně nudili, nemaje tam žádnou lepší zábavu než to, co by měli i doma. A když se tak cestuje, pak vesměs za nějakým určitým cílem. Jímž může být někdy něco velkého a významného, ale někdy třeba i přesně opačného. Ano, i hlouposti mohou přitahovat zájem, a dá-li se k tomu něco dodat, pak snad jedině to, že čím větší nesmysl, tím i větší zájem zvědavců.

A pokud byste chtěli poznat něco, co do oblasti zaznamenáníhodných nesmyslů určitě patří, vyrazte na jih Českokrumlovska. A to do míst, kam byste se jinak nejspíš nevypravili, protože se o nich v podstatě ani neví.

jezero Lipno

Kousek od Černé v Pošumaví tam leží Žlábek, který je – jakkoliv to tak na první pohled na mapě nemuselo vypadat – pořád ještě součástí Horní Plané. Je to pouhých pár domů obklopených loukami nebo lesem, je tam pár stálých obyvatel a pár chatařů, plus tudy sem a tak projedou nějací ti cyklisté nebo rybáři. Prostě malé a nijak nezajímavé místo, kde – jak se říká – pomalu chcíp pes.

Ale jednu atrakci, jakou je tak jinde než zde a snad ještě v pár okolních podobně bezvýznamných místech neuvidíte, tu najdete. I když si možná fandím, možná je lidská hloupost daleko větší a rozlezlá, jen jsem si toho nikde jinde nevšiml.

Jak už to u podobných bezvýznamných míst bývá, vede asi kilometr opodál železnice, jíž byla tato místa již za komunistů spojena se světem. Tehdy tam snad po desítky let leželo vedle kolejí pár panelů a stála plechová bouda s malými vytlučenými okýnky. Což byla ubohost, ale komu by to vadilo, když tam skoro nikdy nikdo nevystupoval a nenastupoval?

vypuštěná voda

Ale časy se mění. A tak i zde doznala železniční trať před pár lety razantní proměnu.

Že tu spravili kamenný násep a položili nové koleje, to se dá ještě pochopit. V tom případě jde přece o bezpečnost provozu. Že vyměnili onu zdánlivě nezničitelnou a věčnou plechovou boudu za boudu dřevěnou, která se jim určitě rozpadne díky klimatickým vlivům daleko dřív, budiž.

Ale to hlavní tu uvidíte až za šera a tmy. I když tu později večer až brzy zrána žádný vlak nejede a nepotkáte tu ani živáčka, je tu nový předlouhý nově vybudovaný perón permanentně osvětlený šesti lampami, dokonce i s tlampačem hlásícím příjezdy vlaků. Což je skvělá služba. Protože tu mají ryby v Lipně a kachny elektrické osvětlení celou noc. Ony a nikdo jiný. Protože tu prostě nikdo jiný nikdy v noci nebyl, není a sotva někdy bude.