„V podnikání nemůžete čekat, až bouřka přejde, je nutné naučit se tančit v dešti.“  Steve Jobs

Podnikání je činnost, kdy jedinec podniká na vlastní zodpovědnost za účelem co nejvyššího zisku. To znamená, že nemá nikoho za zády. Už tady se nám situace může jevit dvojaká. Nemít nikoho nad sebou může pro někoho znít jako pohádka. Člověk je pánem svého času, nemusí se nechávat ponižovat šéfem, tvoří vlastní koncept firmy apod. Pro mnohé je právě toto důvodem, proč s podnikáním začali. Měli dost svého otravného nadřízeného, a tak se raději vydali vlastní cestou. Časem ale na každého dolehne míra zodpovědnost právě kvůli tomu, že nemají nikoho nad sebou. Nemůžou své problémy odhodit na někoho jiného. Oni jsou ti, kteří musí všechno vyřešit.
muž s kravatou

Dalším důležitým aspektem jsou sociální jistoty, které v podnikání bez debaty chybí. Ale jak se říká: risk je zisk. Záleží na tom, co kdo upřednostňuje. Být zaměstnancem se zdá být z pohledu sociálních jistot jednoznačně výhodnější. Víceméně jistá práce, fixní plat, odvádění sociálního a zdravotního pojištění. Právě tohle podnikatelé postrádají. Existuje mnoho faktorů, které mohou jejich úspěch či neúspěch na trhu ovlivnit. Konkurence, dostupnost potřebných materiálů, poptávka, … – to všechno jsou věci, které hrají roli. Ano, toto ohrožuje i zaměstnance, avšak právě zde nastupuje zaměstnavatel, na jehož bedra všechny tyto problémy dopadají.

Komplikace u podnikání mohou nastat v případě, kdy firmu vlastní více lidí. Neshody mohou firmu leckdy naprosto paralyzovat a omezit její fungování. Když se na to podíváme z pohledu zaměstnance, tomu je jedno, co se „nahoře“ děje, stačí mu, že ve správný čas dostane peníze na účet. Může se zdát, že zaměstnanec zde vystupuje jako pokrytec, avšak když si za zaměstnance dosadíme muže od rodiny, úhel pohledu se mění.
ušetřené mince

Nelze jednoznačně říct, zda je lepší podnikat či být zaměstnán. Můžeme se bavit o výhodách i nevýhodách obojího, avšak vždy dojdeme k závěru, že je to o preferencích daného člověka. Vždyť ve finále jde vlastně „jen“ o to, aby byl člověk ve své práci spokojený a aby ho práce ideálně i bavila. Přejme si, ať se to jednou povede každému z nás.