Na světě je velké množství krásných, ale nebezpečných zvířat. Vždy se však nejedná jen o velká zvířata s velkými zuby a silnými drápy. Jednat se může o malá, ale extrémně jedovatá zvířata. Jedněmi z nejjedovatějších zvířat na Zemi jsou štíři. Všechny druhy štírů jsou jedovaté. Ne všichni z nich mají tak silný jed, aby mohli usmrtit člověka. Ale slabší jedinci mohou mít po jejich bodnutí velké potíže. Štíři jsou sice velmi plaší, ale vzhledem k jejich zbarvení jsou nenápadní, takže se mohou snadno přehlédnout. Potom se může snadno stát, že se štíra, odpočívajícího mezi kameny, omylem dotkneme. Nejjedovatější štír je druh štíra s nejúčinnějším jedem. Po dvou až třídenních urputných bolestech způsobených bodnutím tohoto štíra člověk umírá.

Štír

 Druhy nejjedovatějších hadů nalezneme v Africe a Austrálii. V Africe je nejjedovatějším hadem Mamba černá. Není to útočný had, je spíše plachá. Pokud však tento had člověka uštkne, je malá pravděpodobnost, že přežije. Ke smrti může dojít už za dvě hodiny po uštknutí. Nejjedovatějším hadem nejen v Austrálii, ale na celém světě, je Taipan menší. Zdržuje se obvykle v odlehlých místech, proto není pro člověka příliš nebezpečný. Mnohem nebezpečnějším druhem hada je Taipan velký, který se kvůli potravě často vyskytuje v okolí lidských obydlí. Je sice také velmi plachý, ale pokud jsme tímto hadem náhodně uštknuti, může dojít ke smrti již po několika minutách. 

Medůzy

 I nádherné mořské medúzy, které patří k nejstarším živočichům na Zemi, mohou být svým žahnutím pro člověka nebezpečné. Medúzy žahají svými tenkými vlákny. Smrtelně jedovatým druhem medúzy je Čtyřhranka Fleckerova, žijící v pobřeží Austrálie. Její žahnutí je tak bolestivé, že může dojít k šoku a následnému utonutí. Medúzina žahnutí se však neobávají jen lidé, bolestivé je i pro mořské ryby, dokonce i pro žraloka.