To drama je samozÅ™ejmÄ› myÅ¡leno jen obraznÄ›. Navíc to platí jen pro ten urÄitý okamžik. Pak už se tomu vÄ›tÅ¡inou pouze zasmÄ›jete. A obvykle se jeÅ¡tÄ› stává, že na to rádi vzpomenete. Kdysi pradávno cestoval jeden muž vlakem do Brandýsa nad Labem. HovÄ›l si spokojenÄ› ve vlaku a vůbec neÄekal nÄ›jakou zápletku Äi zajímavou situaci. Cestující si v klidu Äetli, polohlasem se bavili, nebo nÄ›co pojídali. Když kolem prÅ¡el průvodÄí, aniž nÄ›co kontroloval, rozvinula se debata o Äerných pasažérech, do které se náš cestovatel zapojil, protože tématu hodnÄ› rozumÄ›l. DÄ›lal revizora v pražské hromadné dopravÄ›, a tak mÄ›l téma v malíÄku.

kontrola jízdenek

PříbÄ›hy se vyprávÄ›ly, Äas letÄ›l a tu se opÄ›t dostavil průvodÄí. Párkrát blikl tím podivným přístrojem, který umí Äíst údaje z QR kódu jízdenky, a nakonec blikl i na jízdenku naÅ¡eho hrdiny. SluÅ¡nÄ› jej požádal obÄanský průkaz a hrdina mu jej podal, i když vÄ›dÄ›l, že nemusí. PrůvodÄí na průkaz mrknul a povídal, že cestujícímu, o nÄ›mž je Å™eÄ asi jeÅ¡tÄ› není Å¡edesát pÄ›t let. Hrdina potěšen, že tak dobÅ™e vypadá, tedy dle mínÄ›ní průvodÄího, Å™ekl, že samozÅ™ejmÄ› ne. 

„Ale v tom případÄ› nemáte nárok na slevu“, vece průvodÄí.  

„Já také žádnou nepožaduji“, kontruje cestovatel. 

„Tak proÄ ji tady máte?“ 

vlak na nádraží

„Nemám.“ PrůvodÄí vytahuje znova ÄteÄku kódů, nÄ›co kontroluje a znovu zadává jakési údaje. PozornÄ› hledí na naÅ¡eho dobrodruha a znovu opakuje, že má zlevnÄ›nou jízdenku pro seniory a že bude muset doplatit. Cestoval tasí mobil, aby průvodÄího pÅ™esvÄ›dÄil, že v aplikaci má vÅ¡e správnÄ› a je to v pořádku, jenže jak je naÅ¡tvaný, tak zadává heslo Å¡patnÄ›, ale nakonec se mu to povede, ale zase neumí s tou aplikací zacházet, takže neví, jak mu to ukázat. PrůvodÄímu nakonec mobil podá a ten za dvÄ› nebo tÅ™i sekundy ukazuje v aplikaci, že je tam zaÅ¡krtnuta možnost senior nad 65 let. Hrdina klopí zraky a okamžitÄ› platí příplatek. PrůvodÄí kasíruje a odchází a náš cestovatel se stydí tak, že vystupuje tam, kde vůbec nechtÄ›l jet.