Při výrobě nejen v krejčovských a čalounických dílnách mají svoji důležitou roli materiály a další příslušenství, které umožňují splňovat požadavky zákazníků a také kvalitativní a technické vlastnosti výrobků.
Jedním z důležitých materiálů, které se používají v různých odvětvích, jsou také technické tkaniny.
hnědá juta.jpg

Jejich posláním je plnit víceméně funkční část, než estetickou a proto mají svoje specifické vlastnosti, které tento účel dokonale splňují.
Jedná se především o jejich chemické a fyzikální vlastnosti, které mají na svědomí vlákna, jako jsou například vlákna kovová, uhlíková, aramidy, mikro nebo nano vlákna, keramická atd.
Dále jsou to také přírodní vlákna, které splňují tyto specifické vlastnosti a to jsou juta, bavlna, konopí, hedvábí a různé čištěné a recyklované odpady, které se následně využívají jako výplně.
Technické tkaniny se vyrábějí pomocí jednoduché vazební techniky a následně se můžou také barvit nebo na ně tisknout co platí v případě obalů z těchto materiálů nebo plachet na auta.
průhledná tkanina.jpg

S těmito speciálními textiliemi se následně můžete setkat v různých odvětvích průmyslu a výroby jako například zdravotnictví, balení, doprava, nábytkářství, krejčovství, stavebnictví, agrární, oděvní a další odvětví průmyslu a činností.
Konkrétními příklady jsou výrobky jako lana, provazy, airbagy, tapety, markýzy, sítě proti hmyzu, sítě proti plevelům, vesty, filtry a mnoho dalšího.
Konkrétní využití se tedy určuje podle konkrétních vlastností tohoto materiálu, aby byly splněné veškeré normy a požadavky pro další využití výrobků.
Můžete se s nimi setkat také jako s podšívkami, vnitřní části čalounění, jako podklad pod suchým zipem a podobně.
Dají se kombinovat s dalšími materiály a tím splňují veškeré požadavky výroby a konkrétních představ zákazníků. Jde především o kvalitu a zajištění dlouhé životnosti konečného výrobku, který odolá veškerým vnějším vlivům.