Dnes si lidé velmi často půjčují peníze. Často to není proto, že by byli v tak tíživé finanční situaci, ale protože si chtějí koupit něco, na co momentálně nemají dostatečnou finanční částku. Koneckonců, k tomuto chování nás nabádají i reklamy na nejrůznější půjčky. Ty neukazují, jak půjčka pomůže z tíživé finanční situace, ale luxusní zboží, které si za ony peníze můžete koupit.

Problém však je, že značná část těchto lidí nemá dostatečný finanční příjem na to, aby dokázali splácet dohodnutou částku. Jistě, ze začátku si mohou myslet, že to zvládnou. Ovšem obvykle nepočítají s mimořádnými výdaji či událostmi, které se mohou vyskytnout. Může se jednat například o ztrátu zaměstnání, dlouhodobé onemocnění, ale i Vánoce.

pujcka1

Takovýto nespolehlivý plátce však může představovat problém pro věřitele, který mu onu finanční částku poskytl. Ovšem nemusí si zoufat. Má totiž legální možnosti, jak získat své peníze zpět, a to i včetně úroků. Jsou to prostředky, které jsou hojně využívány například nebankovními společnostmi, které se specializují na poskytování nejrůznějších druhů půjček. Jaké to jsou?

Pokud dlužníka několikrát upozorníte, že neplatí podle dohodnutého splátkového kalendáře, máte možnost obrátit se na soud. Předpokladem však je, že záznam o půjčce máte písemně, a to s ověřenými podpisy obou stran.

pujcka2

Soud pak, pokud shledá vaši žádost oprávněnou, nařídí dlužníkovi danou částku zaplatit. Pokud neuposlechne ani této výzvy, následuje exekuce, tedy zabavení majetku v hodnotě vyšší než dlužná částka, a jeho prodej. Z jeho výtěžku se pak zaplatí jak onen dluh, tak výkony spojené s vykonáním exekuce.

Je samozřejmé, že v takovéto situaci nechce skončit asi nikdo z nás. Proto dobře zvažte, zda si peníze skutečně potřebujete půjčit. A pokud ano, zda pak opravdu máte dostatečný příjem na to, abyste vše zvládli zaplatit, a to i v případě mimořádných okolností. Věřte totiž, že následky za to nestojí.